Porodični ljekar

Ako niste odabrali svog porodičnog ljekara, potrebno je da to što prije uradite.

Zakazivanje pregleda

Sistem rada porodične medicine je zakazivanje pregleda. Pozovite svoj tim da zakažite termin pregleda.

blog image

Prevencija ili preventiva je spriječavanje neke bolesti ili pojave koja ostavlja posljedice po neke osobe ili grupe.

Prevencija dijabetesa

Prevencija bolesti bubrega

Prevencija karcinoma prostate

Rano otkrivanje karcinoma dojke

blog image

Pregled javnih nabavki Doma zdravlja

Porodična medicina

Ambulante prodične medicine obavljaju svoju djelatnost preko 13 timova porodične medicine.

Tim porodične medicine predstavlja prvu liniju kontakta i ulaska građana u sistem zdravstvene zaštite. Sastav tima čine izabrani doktor porodične medicine i dvije medicinske sestre. Tim obezbjeđuje zdravstvenu zaštitu porodice i zajednice kroz: organizovan zdravstveno-vaspitni rad, praćenje zdravstvenog stanja i preduzimanje mjera na suzbijanju zaraznih bolesti, otkrivanje i suzbijanje rizika nezaraznih bolesti, rano otkrivanje i liječenje bolesti, odnosno upućivanje na više nivoe dijagnostike, liječenja i rehabilitacije.

Prevencijom i kontrolom nezaraznih bolesti obuhvaćeni su riziko faktori za nastanak kardiovaskularnih i malignih bolesti, te šećerne bolesti, kai i odvikavanje od pušenja, prevencija gojaznosti i nedovoljna fizička aktivnost.

Tim porodične medicine 1

Usluge: Primarna zdravstvena zaštita

Doktor: Oljača dr Milanka, specijalista porodične medicine

Kontakt: 052/753-528

Radno vrijeme: Ponedeljak-Petak: 07:30-14:30

Tim porodične medicine 2

Usluge: Primarna zdravstvena zaštita

Doktor:Tomić dr Simo, specijalista opšte medicine sa edukacijom PM

Kontakt: 052/753-509

Radno vrijeme: Ponedeljak-Petak: 07:30-14:30

Tim porodične medicine 3

Usluge: Primarna zdravstvena zaštita

Specijalističke dermatoven.

Doktor:Umićević dr Slavenko, specijalista dermatovenerologije sa edukacijom PM

Kontakt: 052/753-048

Radno vrijeme: Ponedeljak-Petak:07:30-14:30

Tim porodične medicine 4

Usluge: Primarna zdravstvena zaštita

Doktor:Radmanović dr Marinko, specijalista opšte medicine sa edukacijom PM

Kontakt: 052/751-858

Radno vrijeme: Ponedeljak-Petak: 07:30-14:30

Tim porodične medicine 5

Usluge: Primarna zdravstvena zaštita

Doktor:Pavlović dr Gordana, doktor medicine

Kontakt: 052/753-012

Radno vrijeme: Ponedeljak-Petak: 07:30-14:30

Tim porodične medicine 6

Usluge: Primarna zdravstvena zaštita

Specijalističke pneumo-ftizio.

Doktor:Risojević dr Goran, specijalista pneumo-ftiziolog sa edukacijom PM

Kontakt: 052/751-007

Radno vrijeme: Ponedeljak-Petak: 07:30-14:30

Tim porodične medicine 7

Usluge: Primarna zdravstvena zaštita

Doktor:Rađenović dr Zoran, specijalista porodične medicine

Kontakt: 052/753-705

Radno vrijeme: Ponedeljak-Petak: 07:30-14:30

Tim porodične medicine 8

Usluge: Primarna zdravstvena zaštita

Specijalističke epidemiološke

Doktor: Štrbac dr Irena, specijalista epidemiologije sa edukacijom Phare

Kontakt: 052/753-130

Radno vrijeme: Ponedeljak-Petak: 07:30-14:30

Tim porodične medicine 10

Usluge: Primarna zdravstvena zaštita

Specijalističke pedijatrijske

Doktor: Babić dr Jelena, specijalista pedijatarije sa edukacijom PM

Kontakt: 052/751-330

Radno vrijeme: Ponedeljak-Petak: 07:30-14:30

Tim porodične medicine 11

Usluge: Primarna zdravstvena zaštita

Specijalističke pedijatrijske

Doktor: Vojinović-Lončar dr Slavica, specijalista pedijatarije sa edukacijom PM

Kontakt: 052/752-454

Radno vrijeme: Ponedeljak-Petak: 07:30-14:30

Tim porodične medicine 12 Ambulanta Agići

Usluge: Primarna zdravstvena zaštita

Doktor: Menićanin dr Sanja, doktor medicine

Kontakt: 052/484-014

Radno vrijeme: Ponedeljak, srijeda, petak: 07:30 -14:30

Tim porodične medicine 12 Ambulanta Rujiška

Usluge: Primarna zdravstvena zaštita

Doktor: Menićanin dr Sanja, doktor medicine

Kontakt: 052/484-014

Radno vrijeme: Utorak, četvrtak: 07:30 -14:30

Tim porodične medicine 13 Ambulanta Svodna

Usluge: Primarna zdravstvena zaštita

Doktor: Grujić dr Miloš, doktor medicine

Kontakt: 052/776-124

Radno vrijeme: Ponedeljak - Petak: 07:30 -14:30

Tim porodične medicine 14 Ambulanta Dobrljin

Usluge: Primarna zdravstvena zaštita

Doktor: Dražić dr Anđa, doktor medicine

Kontakt: 052/775-245

Radno vrijeme: Ponedeljak - Petak 07:30 -14:30