Porodični ljekar

Ako niste odabrali svog porodičnog ljekara, potrebno je da to što prije uradite.

Zakazivanje pregleda

Sistem rada porodične medicine je zakazivanje pregleda. Pozovite svoj tim da zakažite termin pregleda.

blog image

Prevencija ili preventiva je spriječavanje neke bolesti ili pojave koja ostavlja posljedice po neke osobe ili grupe.

Prevencija dijabetesa

Prevencija bolesti bubrega

Prevencija karcinoma prostate

Rano otkrivanje karcinoma dojke

blog image

Pregled javnih nabavki Doma zdravlja

Centar za fizikalnu rehabilitaciju

CBR se definiše kao strategija za poboljšanje kvaliteta života lica sa onesposobljenjima poboljšanjem prižanja usluga, obezbeđenjem jednakih mogućnosti za sviju i promovisanjem i zaštitom njihovih prava. Obuhvata sve vidove rehabilitacije koji se pružaju unutar određene zajednice.

Cilj službe je primjena modela normalnog života što podrazumjeva normalan život u normalnim uslovima. CBR centar smješten je u prostorijama Doma zdravlja te pripada nivou primarne zdravstvene zaštite.

CBR u svakodnevnom radu bavi se raznovrsnom patologijom gdje primat imaju deformiteti koštano-zglobnog sistema zatim prevencija i liječenje reumatoloških stanja, posttraumatska i neurološka oboljenja, sportske povrede.

CBR stavlja akcenat na edukaciju pacijenata i članova uže porodice vezano za njihovo zdravstveno stanje kao što su rješavanje arhitektonskih barijera, adaptaciju radnog i životnog prostora, aktivnostima svakodnevnog života.

Raspolažemo savremeno opremljenim kabinetima sa digitalnim aparatima i salom za vježbanje.

Usluge koje pruža CBR su:

kineziterapija za djecu i odrasle

fizikalna terapija (elektroterapija, termoterapija, magnetoterapija, fototerapija, manuelna masaža, terapija ultrazvukom-sonoterapija)

relax masaža cijelog tijela

parcijalna medicinsko-terapeutska masaža

sportska masaža

Radno vrijeme: ponedeljak - petak: od 07:30 do 14:30 časova

Kontakt: 052/75x-xxx