Porodični ljekar

Ako niste odabrali svog porodičnog ljekara, potrebno je da to što prije uradite.

Zakazivanje pregleda

Sistem rada porodične medicine je zakazivanje pregleda. Pozovite svoj tim da zakažite termin pregleda.

blog image

Prevencija ili preventiva je spriječavanje neke bolesti ili pojave koja ostavlja posljedice po neke osobe ili grupe.

Prevencija dijabetesa

Prevencija bolesti bubrega

Prevencija karcinoma prostate

Rano otkrivanje karcinoma dojke

blog image

Pregled javnih nabavki Doma zdravlja

Služba za laboratorijsku dijagnostiku

U laboratorijskoj službi se radi širok spektar analiza iz oblasti savremene kliničke dijagnostike. U ovoj službi omogućeno je da kvalitetnim kadrom i primjenom najsavremenijih aparata pacijent u najkraćem roku, uz vrlo visoku tačnost i preciznost, dobije rezultate neophodnih analiza za uspostavljanje dijagnoze, praćenje toka bolesti i procjenu efikasnosti propisane i primjenjene terapije.

Laboratorijska služba opremljena je najsavremenijim hematološkim i biohemijskim analizatorima i ostalom opremom neophodnom za efikasan rad sa ciljem pružanja kvalitetne, pravovremene i sigurne usluge.

U područnim ambulantama u selima Dobrljin, Svodna, Agići i Rujiška našim korisnicima dostupan je rad laboratorijske službe, prema određenom rasporedu.

Ambulanta Dobrljin - ponedeljkom od 07:30 do 10:00 časova

Ambulanta Svodna - utorkom od 07:30 do 10:00 časova

Ambulanta Agići - sredom od 07:30 do 09:00 časova

Ambulanta Rujiška - sredom od 09:30 do 11:00 časova

U centralnom objektu puštena je u rad elektronska uputnica koja je dodatno povećala kvalitet usluga jer je omogućila pacijentima da izbjegnu gužve prilikom podizanja nalaza.

Radno vrijeme: ponedeljak - petak: od 07:30 do 14:30 časova

Prijem pacijenata: od 7:30 do 10:30 časova

Izdavanje nalaza: od 13:00 do 14:30 časova