Porodični ljekar

Ako niste odabrali svog porodičnog ljekara, potrebno je da to što prije uradite.

Zakazivanje pregleda

Sistem rada porodične medicine je zakazivanje pregleda. Pozovite svoj tim da zakažite termin pregleda.

blog image

Prevencija ili preventiva je spriječavanje neke bolesti ili pojave koja ostavlja posljedice po neke osobe ili grupe.

Prevencija dijabetesa

Prevencija bolesti bubrega

Prevencija karcinoma prostate

Rano otkrivanje karcinoma dojke

blog image

Pregled javnih nabavki Doma zdravlja

Služba tehničkog održavanja, obezbjeđenja i pomoćnih poslova

Služba je zadužena za obvljanje sledećeih poslova:

- koordinira i rukovodi radom zaposlenih na poslovima tehničkog održavanja, obezbjeđenja i pomoćnim poslovima,

- organizuje sanitetski prevoz i upotrebu službenih vozila, na osnovu dobijenih naloga ovlaštenih lica,

- odgovara za upotrebu, redovno održavanje i servisiranje sanitetskih i drugih službenih vozila Doma zdravlja i vođenje propisanih evidencija,

- odgovara za periodični pregled stanja poslovnih objekata, eksterijera, enterijera, instalacija i opreme,

- preuzima zahtjeve iz organizacionih jedinica Ustanove u vezi popravke nastalih kvarova ili servisiranja opreme,

- izdaje naloge, na osnovu odobrenih zahtjeva, za popravke nastalih kvarova i servisiranje opreme,

- vodi evidenciju o radnim nalozima sa svim potrebnim pokazateljima i pregledom utrošenog materijala,

- organizuje i koordinira rad za vrijeme grijne sezone - pravovremneo trebovanje ogreva, pregled instalacija centralnog grijanja i dr.,

- u svom radu primjenjuje pisane procedure Doma zdravlja,

- obavlja i druge poslove u okviru svoje stručne spreme i radnih sposobnosti, po nalogu direktora Ustanove.